Bibliografia Tarnowskich Gór za lata 1990-2006

W czasach, gdy wzrasta zapotrzebowanie na informacje, w tym również na informacje o własnym regionie, rośnie znaczenie bibliografii lokalnej. Coraz więcej osób poszukuje informacji o swoim mieście czy regionie, a bibliografia stanowi jedno z ważniejszych źródeł informacji. Niniejsza praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Edwarda Różyckiego jest pierwszą pracą, która porządkuje piśmiennictwo o Tarnowskich Górach.

Bibliografia Tarnowskich Gór za lata 1990-2006 jest przedmiotową bibliografią lokalną. Obejmuje piśmiennictwo odnoszące się do spraw związanych z miastem. Zakres terytorialny stanowi obszar Tarnowskich Gór wraz z wszystkimi dzielnicami miasta: Bobrownikami Śląskimi, Lasowicami, Osadą Jana, Opatowicami, Pniowcem, Reptami Śląskimi, Rybną, Sowicami, Starymi Tarnowicami, Strzybnicą oraz Śródmieściem. Bibliografia nie uwzględnia miast i gmin należących do powiatu tarnogórskiego.

Bibliografia rejestruje piśmiennictwo wydane na terenie Polski w języku polskim. Oznacza to, że zarówno zasięg językowy, jak i terytorialny został ograniczony. Nieograniczony jest natomiast zasięg autorski. 

Zakres chronologiczny piśmienniczy – wyznaczany przez cechy treściowe dokumentów jest nieograniczony, natomiast zasięg chronologiczny wydawniczy jest ograniczony i obejmuje piśmiennictwo wydane w latach 1990-2006. Bibliografia rejestruje wydawnictwa samoistne wydawniczo (druki zwarte: książki, przewodniki, broszury, informatory, mapy) oraz niesamoistne wydawniczo. Wobec materiału informacyjnego zastosowano selekcję formalną i treściową. W bibliografii rejestruje się artykuły zamieszczone w tarnogórskich czasopismach: „Entenring”, „Gwarek”, „Montes Tarnovienses” i ich dodatkach: „Samorząd Tarnogórski”, „Sprawy naszego Powiatu”, „Z tarnogórskiego Ratusza” oraz „Powiat Tarnogórski” a  także w wojewódzkim miesięczniku społeczno-kulturalnym „Śląsk”. Nie uwzględniono czasopism lokalnych z sąsiednich miast.

    W bibliografii rejestrowano informacje dotyczące kultury, historii, oświaty, organizacji, stowarzyszeń, administracji publicznej, rozrywki oraz imprez. Całość materiału uporządkowano w dziewięciu działach w układzie systematycznym. W ich obrębie wyróżniono poddziały pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. W obrębie działów materiały szeregowano alfabetycznie według tytułów. Wszystkie opisy opatrzono kolejnymi numerami.

W trakcie poszukiwania informacji skorzystano z Bibliografii Śląska, Bibliografii Województwa Śląskiego oraz Przewodnika Bibliograficznego. Wszystkie opisy sporządzono jednak z autopsji. Zastosowano drugi stopień szczegółowości opisu bibliograficznego i uzupełniono go adnotacjami. W bibliografii nie stosowano opisów wielokrotnych, przy działach głównych lub podziałach zastosowano odsyłacze. Opisy bibliograficzne sporządzono zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami:

    PN-N-01152:1982 Opis bibliograficzny. Postanowienia ogólne;

    PN-N-01152.01:1982 Opis bibliograficzny. Książki z uwzględnieniem arkusza A/1 PN-N-01152-A/1:1997;

    PN-N-01152.02:1997 Opis bibliograficzny. Wydawnictwa ciągłe;

    PN-N-01159:1997 Indeksy do bibliografii;

    PN-N-01158:1985 Skróty wyrazów i wyrażeń w opisie bibliograficznym.

 W bibliografii starano się podawać imiona autorów i współautorów w pełnym brzmieniu. Ze względu na obowiązujące w Polsce Prawo Prasowe (Dz. U. 1984, nr 5, poz. 24, art. 15) oraz Ustawę o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 929) nie rozwiązano kryptonimów i inicjałów.

Dla ułatwienia wyszukiwania materiałów bibliografię zaopatrzono w wykaz skrótów i dwa indeksy: osobowy i przedmiotowy sporządzone zgodnie z normą PN-N-01159 : 1973 Indeksy do bibliografii.

 

Bibliografia Tarnowskich Gór za lata 1990-2006:

 

Spis treści

Wykaz skrótów

       I. Piśmiennictwo tematycznie związane z Tarnowskimi Górami

       II. Ujęcia ogólne, historia, zabytki, szczególne miejsca

       III. Związki wyznaniowe, uroczystości kościelne

       IV. Oświata 

       V. Kultura, sztuka, rozrywka 

       VI. Organizacje polityczne, społeczne i młodzieżowe

       VII. Administracja publiczna

             VIII. Gospodarka

       IX. Imprezy

             Indeks osobowy

             Indeks przedmiotowy